طراح قالب : مدرسه خلّاق
نوشته شده توسط احمد گری در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۰۶
اعلام ساعات اضافه‌کاری درآموزش و پرورش+ جدول
میزان ساعت حق‌الزحمه و اضافه‌کار رؤسا، معاونان و سایر عوامل واحدهای آموزشی در نوبت اول و دوم اعلام شد. 

به گزارش کارمندنیوز، در بخشنامه حق‌الزحمه و اضافه‌کار رؤسا، معاونان و سایر عوامل واحدهای آموزشی در نوبت اول و دوم آمده است: اضافه کار مدیران مدارس شبانه‌روزی حداکثر تا دو برابر مدیران مدارس عادی پرداخت خواهد شد؛ مدیران و معاونانی که در دو نوبت اشتغال دارند فقط یک نوبت از اضافه کار برخوردار می‌شوند.اضافه کار معاون آموزگار و معاون دبیر در صورتی که فعالیت آموزشی نداشته باشند، معادل 60 درصد مدیران مجتمع‌های آموزشی و پرورشی پرداخت خواهد شد.

* اضافه‌کار در مدارس استثنایی با ضریب 1،2 محاسبه می‌شود

ارقام حق‌الزحمه و اضافه کار در مدارس استثنایی با ضریب 1،2 محاسبه می‌شود و حق‌الزحمه و اضافه کار نوبت دوم خدمتگزاران که علاوه بر نوبت اول در نوبت دوم نیز انجام وظیفه می‌‌کنند، 60 درصد ارقام نوبت اول خواهد بود.سرایداران واحدهای آموزشی دو نوبته در صورتی که علاوه بر ساعت موظف امور مربوطه نوبت دوم را نیز عهده‌دار باشند، به اضافه کار ساعتی آنان 20 ساعت اضافه خواهد شد؛ اضافه‌کار کارکنان مجتمع‌های ورزشی متناسب با درجه‌بندی تا 30 ساعت قابل پرداخت است.حق‌الزحمه و اضافه کار مدیرآزمایشگاه مرکزی و پژوهش‌سرای دانش‌آموزی در مناطق درجه 1 و 2 تا 20 ساعت، درجه 3 و 4 تا 15 ساعت و درجه 5 و 6 تا 10 ساعت قابل پرداخت است.حق‌الزحمه و اضافه کار مدیرکانون‌های فرهنگی و هنری در مناطق درجه 1 تا 10 درجه 2 تا 15 و درجه 3 تا 20 ساعت قابل پرداخت است.

*جدول اضافه‌کار

واحد آموزشی دبستان راهنمایی متوسطه نظری هنرستان‌ها مجتمع‌های آموزشی و پرورشی شهری و روستایی
درجه‌بندی 1،2،3 4،5 1 و 2 3و بالاتر 1 و 2 3 و بالاتر 1 و 2 3 و بالاتر 1 و 2 3 و بالاتر
مدیر 10 12 20 22 20 25 45 55 30 25
سرایدار خدمتگزار و سایر عوامل 60 80 60 80 60 80 70 90 40 60
سرپرست شبانه‌روزی و سرپرست بخش ـ ـ 40 45 40 45 40 45 ـ ـ
مراقب سلامت 20 25

 ضوابط این شیوه‌نامه صرفاً در مورد کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی قابل اجراست.اضافه کار ساعتی برای تابستان حداکثر به میزان یک‌ماه قابل پرداخت است و در طول یک سال تحصیلی 9،5 ماه (به استثنای هنرستان‌های کشاورزی 11 ماهه) قابل محاسبه است.نوع مطلب : اخبار فقط مدرسه،
برچسب ها :اضافه‌کاری