طراح قالب : مدرسه خلّاق
نوشته شده توسط احمد گری در تاريخ جمعه ۱۳۹۲/۰۲/۰۶
نمودار ستونی
برای یادگیری نمودار ستونی این برنامه را اجرا کنید و از دانش آموز خود بخواهید که مرحله به مرحله پیش برود .


اجرا کن.